06 48672091 [email protected]

Voetzorg bij Ouderen

Voetzorg bij ouderen Voetpunt Twente

  • De medische pedicure is opgeleid tot Geriatrisch Voetzorgverlener.
  • De helft van de mensen van boven de 75 hebben voetproblemen. De oudere voet is complex.
  • Achteruitgang van de vaten en huid, standsafwijkingen, oedeem of nagelafwijkingen, geven een grote kans op complicaties.

Ook voor (dementerende) ouderen, ouderen die bedlegerig zijn of de hele dag in een rolstoel zitten is regelmatige voetverzorging van groot belang. Bij hen komen vaak ontstekingen aan de voeten en onderbenen voor. Door beperkte bewegelijkheid is de kans op drukplekken groot. Belangrijke taak van de medische pedicure bij deze cliënten is een signalerende taak, omdat deze cliënten vaak zelf niet meer in staat zijn om pijn en andere klachten goed aan te geven.

Wij zien het als onze taak om de oudere cliënt met verminderde cognitieve vermogens, met geduld, tact en inzicht een goede en veilige pedicurebehandeling te geven.
Als Geriatrische Voetzorgverlener werken we samen met podotherapeuten, diabetes/wondverpleegkundige, (verpleeghuis-) artsen, fysiotherapeuten en verzorgenden. Samen zetten wij ons in om tot een goede en veilige voetverzorging te komen.

Vergoeding bij de Geriatrische voet:

Verblijft u binnen een WLZ instelling (Wet Langdurige Zorg), zoals een verpleeghuis, dan valt de pedicurebehandeling onder de eigen kosten.

Het knippen van nagels, zowel van handen als voeten valt echter wel onder de zorg van de instelling. Het knippen van nagels  is namelijk een onderdeel van de zorg en zal door verzorgende worden uitgevoerd, waar dit niet mogelijk is (door bv. schimmel/kalknagels) wordt het uitgevoerd door de pedicure en zal de instelling de kosten hiervoor dragen, waardoor de kosten van de volledige pedicurebehandeling lager zullen uitvallen. Bij een medische indicatie (bv diabetes of reuma) wordt de pedicurebehandeling wel geheel vergoed door de instelling.